Open post

E-mobilita

O E-mobilite sa dnes ako takmer o čomkoľvek dozvieme rôzne protichodné informácie faktom však zostáva, že environmentálne problémy a s tým súvisiace zdravotné a možno v krátkej dobe aj existenčné problémy nás nútia hľadať nové, tentoraz dúfajme už len trvalo udržateľné riešenia vo všetkých oblastiach nášho života.

Samotná elektromobilita nie je komplexným riešením globálnych problémov, o ktorých sme sa čiastočne zmienili aj v našom príspevku o životnom prostredí.

Môže však výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu vzduchu v našich mestách a hlavne môže zásadným spôsobom eskalovať vývoj batérií ako úložiska elektrickej energie, kt. je základným predpokladom pre celkový prechod na obnoviteľné zdroje elektrickej energie. A to už je dobrý (ak nie existenčný) dôvod uvažovať nad podporou elektromobilov, lebo vieme, že len tam kde je dopyt môže byť aj ponuka a zároveň konkurencia, ktorá nám ponúkne akceptovateľné ceny.

O tom, že elektromobil je podstatne lepším autom ako akékoľvek spaľovacie auto už môže pochybovať len ten čo sa ešte v žiadnom elektromobile nezviezol.
Nižšie prikladáme niekoľko liniek ohľadom elektromobilov a možno aj dôvodov prečo z hľadiska dopravy žijeme stále v minulom storočí:
- niečo z histórie
- verme, že to už dnes nikto nezastaví (aj keď vieme komu to nevyhovuje)
- Who Killed the Electric Car
- jednoducho berme Tesla autá, ako prvú reálnu verziu elektromobilov, ktoré by však už dnes mali byť lacnejšie ako spaľováky...
(elektromobil je z princípu jednoduchšie, spoľahlivejšie a bezpečnejšie auto ako spaľovacie - len sa zo známych dôvodov reálne začína vyvíjať a masívne vyrábať až dnes...)
- o tom, že sa už niečo ohľadom E-mobility deje sa dočítate aj tu.
Stále je to však viac slov a sľubov ako skutkov, ktoré by nás priviedli či už k normálnym cenám alebo konečne aj k efektívnejším batériovým technológiám, o ktorých už nikto nebude mať ani šancu zapochybovať.
Že všetko raz príde, len treba byť trpezlivý? To áno, len je otázka, koľko času ešte reálne máme.
Z údajov o stave našej planéty a očakávanom vývoji, ktoré už dnes máme k dispozícii vyplýva, že času je až príliš málo, ak vôbec.
Pričom platí, že každé Euro investované dnes sa nám násobne vráti oproti nákladom, ktoré budeme musieť vynaložiť v časoch keď už to nebudeme mať v našich rukách...

Všeobecne však platí, že čím väčší reálny záujem prejavíme, tým skôr sa tam dostaneme.
Sú rôzne dôvody prečo niektoré krajiny s týmto prechodom do tohto storočia ohľadom automobilovej dopravy dlho čakať nechcú, aj napriek ešte stále "plienkovej" verzii elektromobilov...
(rok 2025 ohlásili Rakúsko, Japonsko, Nórsko, Južná Kórea, Španielsko a Portugalsko - kiež by sa tak stalo ... O Slovensku ako "auto-veľmoci" však ešte asi dlho počuť nebudeme... Prečo asi??? 🙂

Scroll to top