O nás

H-G, s.r.o. je súkromná spoločnosť, so sídlom v Košiciach.

Od roku 2005 sa zaoberáme vetraním obytných budov a sme oficiálnym distribútorom francúzskej spoločnosti Aereco, ktorá sa špecializuje na dopytom riadené vetracie systémy.

V prípade záujmu o Aereco výrobky nás kontaktujte.

 

V nasledovnom sa môžte dozvedieť viac o spoločnosti Aereco.

Aereco, líder na trhu dopytom riadeného vetrania

Aereco vyvíja inovatívne riešenia pre vetranie obytných, kancelárskych a polyfunkčných objektov s kľúčovým konceptom regulácie prietokov vzduchu podľa aktuálnych potrieb. Aereco vetracie systémy plne uspokojujú aktuálne výzvy s ohľadom na energetickú účinnosť a kvalitu vnútorného ovzdušia.

Aereco ponúka niekoľko typov výrobkov, ktoré môžu byť implementované v rôznych systémoch, od prirodzeného a hybridného vetrania až po nútené vetranie, či vetranie s rekuperáciou tepla.

Aereco centrála, ktorej sídlo a výroba je umiestnená na rozlohe 18 000 m2 v Marne-La-Vallée (Paríž, Francúzsko), z čoho 10 000 m2 tvoria výrobné haly, 5 000 m2 sklady a 3 000 m2 kancelárie, je prítomná vo väčšine krajín Európy, ako aj v Ázii, USA a Rusku, a expanduje vďaka početnému zastúpeniu (dcérske spoločnosti a pobočky) a rozsiahlej siete distribútorov. Aereco bolo založené v roku 1983 a dnes má viac ako 400 zamestnancov.

S inováciami vždy na čele

Aereco výskumné centrum vyvíja, študuje a testuje inovatívne princípy a postupy, ktoré budú použité v nových produktoch. Výskumné centrum s odborníkmi na kvalitu vnútorného ovzdušia, akustiky a vzduchotechniky, disponuje know-how a prostriedkami pre návrh nových vetracích systémov.

Náš výskumno-vývojový tím inžinierov vyvýja koncepty navrhnuté výskumným centrom, kombinujúc výkon, dizajn, kvalitu a náklady. S najmodernejšími CAD pracovnými stanicami a rýchlymi prototypovými strojmi, môže Aereco svojimi produktami flexibilne reagovať na požiadavky trhu.

Viac ako dva milióny produktov vyrobených každý rok

Viac ako dva miliónov výrobkov vyrobených každý rok, pokryje v priemere 300 000 bytov na celom svete, najmä v Európe.

Všetky výrobné stroje sú navrhnuté a vyrobené vo vlastnej réžii. Vlhkostné senzory sú vyrábané a skladané v špeciálne klimatizovanej miestnosti, reagujúc na špecifické potreby tohto kľúčového komponentu Aereco výrobkov.

Totálna kvalita

Kvalita je kľúčovým slovom v Aerecu. V súlade s ISO 9001 certifikáciou, kontrola kvality je realizovaná v každom kroku výrobného procesu s cieľom zabezpečiť požiadavky zákazníkov, za najnižšiu cenu, s čo najkratším výrobným časom. Interné kontroly sú doplnené externými, a to nezávislými francúzskymi a zahraničnými laboratóriami (CSTB, SOCOTEC, CETIAT, atď.).

HISTÓRIA

V roku 1983, Pierre Jardinier, bývalý inžinier v CSTB (French Building Research Institute) mal na starosti výskumné laboratórium kvality vzduchu SERVA. S dvoma partnermi, navrhol prvú odsávaciu mriežku citlivú na vlhkosť, ktorá v konečnom dôsledku viedla k založeniu a rozvoju spoločnosti Aereco – z malej dielne až po súčasných 18,000 m² výrobnej plochy produkujúcej milióny komponentov.

Presvedčený o kvalite svojho vynálezu, títo priekopníci dosilahli veľký úspech. Hygroregulovateľné vetranie sa stáva viac a viac populárnym, už v roku 1995 s označením EDF úspora-energie “Vivrelec”, neskôr aj s French Thermal Regulation RT2000. Aereco vetrací systém reagujúci na vlhkosť sa stal referenčným systémom aktuálnej legislatívy vo Francúzsku.

V nasledovnom sú uvedené hlavné mílniky spoločnosti:

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Aereco, je zaviazané trvalo udržateľným rozvojom

Trvalo udržateľný rozvoj bol definovaný v roku 1987 nórskym premiérom pánom Gro Harlem Brundtlandom ako “rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnej generácie bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby”. Spôsoby výroby a spotreby musia rešpektovať ľudské a prírodné prostredie a umožniť všetkým obyvateľom Zeme uspokojovanie ich základných potrieb: jedlo, domov, oblečenie, vzdelanie, práca, život v zdravom životnom prostredí … Aereco sa snaží svojim prístupom , vývojom a svojimi záväzkami splniť čo najlepšie požiadavky trvalo udržateľného rozvoja.

Znižovanie emisií skleníkových plynov znižovaním tepelných strát

Vďaka inovatívnym produktom určeným pre úspory energie v domácnostiach, Aereco prispieva k rešpektovaniu životného prostredia a k zníženiu emisií skleníkových plynov. Budovy, ktoré sú zodpovedné za takmer 18% z celkovej produkcie skleníkových plynov, najmä kvôli vykurovaniu, vetraniu a tepelným stratám sa stali jedným z kľúčových faktorov pre životné prostredie.

Zlepšovanie vnútornej kvality vzduchu

Okrem energetického hľadiska, kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch je hlavne otázkou zdravia: nakoľko väčšinu svojho času trávime vo vnútornom prostredí. Úpravou rýchlosti výmeny vzduchu vo vzťahu k úrovni jeho znečistenia v každej miestnosti individuálne, Aereco vetranie prispieva k zlepšeniu kvality vzduchu, ktorý dýchame.

Odstránenie škodlivých látok vo výrobkoch a zníženie odpadu

Aereco zaručuje prostredníctvom vhodných špecifikácií a postupov, že všetky komponenty použité vo svojich produktoch sú v súlade s požiadavkami EÚ smernice RoHS. V súlade s REACH *, Aereco tiež zabezpečuje registráciu chemických látok používaných vo svojich výrobkoch. Recyklovateľnosť výrobkov je zabezpečená dôkladným výberom plastov, rovnako ako počtom častí použitých na zabezpečenie požadovanej funkcie. Aereco bolo medzi prvými, ktorí navrhli eko odsávaciu mriežku pre nútené vetranie v roku 2010.

* REACH je nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok. Je účinné od 1. júna 2007. REACH zjednodušuje a zlepšuje starý právny rámec Európskej únie (EÚ) na chemické prípravky.