BXC²

ODSÁVACIA MRIEŽKA PRE NÚTENÉ VETRANIE

 

Multifunkčná odsávacia mriežka pre optimalizáciu kvality vnútorného vzduchu a energetickej účinnosti v aplikáciách núteného vetrania

BXC² obsahuje všetky funkcie, ktoré odsávacia mriežka má obsahovať: k dispozícii sú rôzne aktivačné režimy, ako napríklad reakcia na vlhkosť, detekcia prítomnosti, spínač, či CO2, aby sa vetranie prispôsobilo potrebám užívateľov. Prietok odsávaného vzduchu je automaticky a nehlučne regulovaný. Rozsah prietoku vzduchu je možné pri inštalácii nastaviť tak, aby vyhovoval špeciálnym potrebám príp. kompenzoval nedostatok tlaku; uvedenie do prevádzky uľahčuje aj otvor na meranie dostupného tlaku na samotnej mriežke, čo umožňuje aj ľahký výpočet prietoku vzduchu mriežkou.

Verzie citlivé na vlhkosť, detekciu prítomnosti príp. so spínačom: modulujú prúdenie vzduchu podľa rôznych potrieb obydlia. 

Pokročilé špeciálne verzie: verzie CO2, VOC a diaľkové ovládanie.

Indikátor batérie: bzučiak na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie.

Ľahká údržba: odnímateľné klapky a celý predný kryt pre ľahké čistenie.

Prietok vzduchu „+“: možnosť nastavenia úrovní prúdenia vzduchu pri inštalácii až do + 50 m³ / h na max. prietok vzduchu.

Tichá práca: tichá aktivácia špičkového prietoku vzduchu.
Otvor na meranie tlaku: umožňuje meranie tlaku na určenie prietoku vzduchu odsávacou mriežkou.

Nastaviteľné prúdenie vzduchu pri inštalácii

Odsávacia mriežka BXC² ponúka celý rad možných nastavení prúdenia vzduchu, aby vyhovovali konkrétnym potrebám alebo regulačným požiadavkám. Pevnú klapku je možné nastaviť do jednej zo šiestich polôh, s priemerným krokom medzi každým nastavením +10 m3 / h (maximum = + 50 m3 / h). To môže byť napríklad veľmi užitočné na vyrovnanie nedostatku tlaku.

Otvor na meranie tlaku pre uľahčenie uvedenia do prevádzky

Zabudovaný otvor na meranie tlaku umožňuje jednoduché meranie tlaku pomocou manometra a následný výpočet prietoku vzduchu pomocou tabuľky v pokynoch pre inštaláciu.

Pokročilé špeciálne verzie

BXC² bola prvá odsávacia mriežka na svete, ktorá ponúkla možnosť zabudovania senzorov CO2 a VOC. Tieto verzie sa obzvlášť dobre hodia pre aplikácie v školách, kanceláriách, telocvičniach, mobilných domoch atď. K dispozícii je tiež verzia s diaľkovým ovládaním.