BXC

ODSÁVACIA MRIEŽKA PRE NÚTENÉ VETRANIE

 

Multifunkčná odsávacia mriežka pre optimalizáciu kvality vnútorného vzduchu a energetickej účinnosti v aplikáciách núteného vetrania

BXC obsahuje všetky funkcie, ktoré odsávacia mriežka má obsahovať: k dispozícii sú rôzne aktivačné režimy, ako napríklad reakcia na vlhkosť, detekcia prítomnosti, spínač, či CO2, aby sa vetranie prispôsobilo potrebám užívateľov. Prietok odsávaného vzduchu je automaticky a nehlučne regulovaný. Rozsah prietoku vzduchu je možné pri inštalácii nastaviť tak, aby vyhovoval špeciálnym potrebám príp. kompenzoval nedostatok tlaku; uvedenie do prevádzky uľahčuje aj otvor na meranie dostupného tlaku na samotnej mriežke, čo umožňuje aj ľahký výpočet prietoku vzduchu mriežkou.

Verzie citlivé na vlhkosť, detekciu prítomnosti príp. so spínačom: modulujú prúdenie vzduchu podľa rôznych potrieb obydlia.

 
 

Humidity-sensitive versions, presence detection or with switch: they modulate the air flow according to the different needs of the home.

Pokročilé špeciálne verzie: verzie CO2, VOC a diaľkové ovládanie.

Indikátor batérie: bzučiak na indikáciu nízkej úrovne nabitia batérie.

Ľahká údržba: odnímateľné klapky a celý predný kryt pre ľahké čistenie.

Prietok vzduchu „+“: možnosť nastavenia úrovní prúdenia vzduchu pri inštalácii až do + 50 m³ / h na max. prietok vzduchu.

Tichá práca: tichá aktivácia špičkového prietoku vzduchu.
Otvor na meranie tlaku: umožňuje meranie tlaku na určenie prietoku vzduchu odsávacou mriežkou.

Nastaviteľné prúdenie vzduchu pri inštalácii

Odsávacia mriežka BXC ponúka celý rad možných nastavení prúdenia vzduchu, aby vyhovovali konkrétnym potrebám alebo regulačným požiadavkám. Pevnú klapku je možné nastaviť do jednej zo šiestich polôh, s priemerným krokom medzi každým nastavením +10 m3 / h (maximum = + 50 m3 / h). To môže byť napríklad veľmi užitočné na vyrovnanie nedostatku tlaku.

Otvor na meranie tlaku pre uľahčenie uvedenia do prevádzky

Zabudovaný otvor na meranie tlaku umožňuje jednoduché meranie tlaku pomocou manometra a následný výpočet prietoku vzduchu pomocou tabuľky v pokynoch pre inštaláciu.

Pokročilé špeciálne verzie

BXC bola prvá odsávacia mriežka na svete, ktorá ponúkla možnosť zabudovania senzorov CO2 a VOC. Tieto verzie sa obzvlášť dobre hodia pre aplikácie v školách, kanceláriách, telocvičniach, mobilných domoch atď. K dispozícii je tiež verzia s diaľkovým ovládaním.