E-TFR

PLASTOVÁ PRECHODKA PRE OKENNÉ ŠTRBINY

 

Ochrana okna a garancia prúdenia vzduchu

Kontinuitu prúdenia vzduchu od vonkajšieho krytu k samotnej regulujúcej štrbine umiestnenej vo vnútri objektu zabezpečuje prechodka E-TFR, ktorá hlavne pri hliníkových oknách zabraňuje nežiadanému prúdeniu vzduchu a ochladeniu profilu, čo by mohlo spôsobiť vnútornú kondenzácii. Prierez prechodky zaručuje dostatočný prechod pre požadovanú výmenu vzduchu. Prechodka sa skladá z dvoch do seba zapadajúcich častí (strana od vonkajšieho krytu a vnútorná strana od samotnej štrbiny) plus voliteľný rozširovák pre pokrytie širokej škály hrúbok okna od 50 do 130 mm. K dispozícii sú 3 verzie, ktoré sa dokonale hodia k rôznym Aereco prívodným štrbinám vzduchu, tak aby bola zaistená vzduchotesnosť prechodu.

Zabraňuje vnútornému ochladzovaniu okna (chráni pred kondenzáciou)

Optimalizuje akustiku samotnej prívodnej štrbiny vzduchu (žiadny únik hluku)

Prispôsobí sa hrúbke okna

Ľahká inštalácia: pripevnenie cez otvory uchytenia samotnej štrbiny a vonkajších Aereco krytov.

Minimalizuje tepelné straty v okolí štrbiny.

Zaisťuje potrebný prierez pre prívod vzduchu.

Estetická integrácia: určené pre Aereco prívodné štrbiny vzduchu.

Zabraňuje vnútornému ochladzovaniu okna

Tým, že sa zabezpečí kontinuita prúdenia vzduchu do interiéru od vonkajšieho krytu až po prívodnú štrbinu vzduchu, zabraňuje okenná teleskopická prechodka E-TFR ochladzovaniu vnútorného profilu okna. Znižuje tak riziko kondenzácie vo vnútri profilu a minimalizuje dopad na tepelné vlastnosti okna, najmä čo sa týka hliníkových okien.

 

Prispôsobí sa väčšine okenných profilov, tenkých ako hrubých

Vďaka dvom do seba zapadajúcim častiam a rozširováku, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo, sa E-TFR prispôsobí okenným profilom s hrúbkou od 50 až 130 mm*.

* Okenné profily, ktorých hrúbka sa pohybuje medzi 71 a 81 mm, vyžadujú zrezanie predĺžováku a časti, ktorá je v styku s prívodnou štrbinou.
Pri viac ako 120 mm, resp. pri skladbe, kde vzájomné prekrytie komponentov je minimálne sa odporúča spoje jednotlivých komponentov pretesniť silikónom, aby bola zaistená tesnosť zostavy.