EHT²

STENOVÁ ŠTRBINA NA PRÍVOD VZDUCHU S REAKCIOU NA VLHKOSŤ

 

Ideálna alternatíva k okenným štrbinám

Stenová prívodná štrbina EHT2 reagujúca na vlhkosť je ideálnou alternatívou k okenným štrbinám. EHT2 doplnená o akustické príslušenstvo dosahuje ešte vyšší akustický útlm ako okenná štrbina. Rieši tak problém hluku a zároveň optimalizuje kvalitu vzduchu vo vnútri miestnosti. S akustickým príslušenstvom zaručuje akustický útlm až 52dB.

Systém citlivý na vlhkosť: reguluje prietok vzduchu na základe lokálnej vlhkosti.

Akustický útlm: až do 52 dB s príslušenstvom.

Jadrové vŕtanie: jednoduchá inštalácia do steny, ideálne aj pre rekonštrukcie.

Jednoduchá údržba: žiadne úpravy, raz ročne utrieť prach.

Popis stenovej štrbiny EHT2

Stenová prívodná štrbina EHT2 reagujúca na vlhkosť je ideálnou alternatívou k okenným štrbinám.

Prietok vzduchu: 5 – 40 m3/h
(5 m3/h pri 35% vlhkosti – max. 40 m3/h pri 65% vlhkosti)

3 možnosti ovládanie:

 • uzatvorené (5 m3/h)
 • reakcia na vlhkosť
 • max. otvorené (40 m3/h)

Možnosť nastavenia smeru prúdenia vzduchu.

Efektivní ochrana proti extrémnímu hluku

Svojími vlastnosťami sa štrbina radí medzi najlepšie na trhu.

 • EHT2 40 dB má akustický útlm: Dn,e,w (C) = 40 dB
 • EHT2 45 dB má akustický útlm: Dn,e,w (C) = 45 dB
 • EHT2 52 dB má akustický útlm: Dn,e,w (C) = 52 dB

 

Umiestnenie + jednotlivé zostavy

 • EHT2 40 dB (dĺžka potrubia cez stenu 350 alebo 500 mm a Ø100 mm) – štandardná zostava
 • EHT2 45 dB (dĺžka potrubia cez stenu 350 alebo 500 mm a Ø100 mm) – akustická zostava
 • EHT2 52 dB (dĺžka potrubia cez stenu 350 alebo 500 mm a Ø125 mm) – max. akustická zostava

 

 • Jednoduchá inštalácia cez stenu (dĺžka potrubia napr. 350 alebo 500 mm, Ø100 alebo Ø125 mm)
 • Jedna štrbina je dimenzovaná na 25 m2 obytnej plochy (pokiaľ je miestnosť väčšia inštalujeme dve)
 • Umiestnenie je doporučené cca vo výške horného rámu okna