G2H

ODSÁVACIA MRIEŽKA PRE PRIRODZENÉ A HYBRIDNÉ VETRANIE

 

Unikátne riešenie optimalizované pre prirodzené a hybridné vetranie

G2H je prvá odsávacia mriežka presne optimalizovaná pre prirodzené (pasívne komínové) a hybridné vetranie či už v nových budovách alebo pri renováciách. Tým, že G2H odsávacia mriežka umožňuje automatické riadenie prietoku vzduchu podľa potrieb výhodne kombinuje energetickú účinnosť a kvalitu vnútorného vzduchu. Ponúka veľmi veľký prierez na prietok vzduchu, ktorý zaisťuje prúdenie vzduchu aj pri veľmi nízkom tlaku od 2 Pa. Jej inštalácia je jednoduchá a vhodná jednak na centrálne, ale aj individuálne odsávacie potrubia (stupačky), ktoré sú určené na prirodzené alebo hybridné vetranie.

Plne automatická prevádzka: prietok odvádzaného vzduchu je regulovaný podľa rôznych parametrov, ako je vlhkosť alebo prítomnosť

Kvalita vnútorného vzduchu a úspora energie vďaka automatickej regulácie prietoku vzduchu.

Hodí sa priamo na všetky typy vzduchotechnických potrubí (centrálne alebo individuálne, betónové resp. kovové „ventilačné šachty“).

Verzie s tiahlom (šnúrkou), vypínačom a diaľkovým ovládaním prietokov vzduchu.

Veľký prierez otvoru optimalizovaný pre prirodzené vetranie alebo hybridné vetranie v nových budovách alebo pri rekonštrukciách.

Absolútne tichá prevádzka.

Elegantná a jedinečná odsávacia mriežka

Rôzne verzie G2H odsávacej mriežky vyhovujú rôznym potrebám a režimom obsadenia v obydliach: vlhkosť reguluje rýchle odstránenie nadmernej vlhkosti, detekcia prítomnosti alebo diaľkové ovládanie umožňuje aktiváciu špičkového prietoku. Rôzne režimy ovládania sú k dispozícii na optimalizáciu kvality vnútorného vzduchu a spotreby energie.

Optimalizované riešenie pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

S presne optimalizovanými nastaveniami je odsávacia mriežka G2H obzvlášť uspokojivou odpoveďou pre všetkých, ktorí chcú kombinovať energetickú účinnosť, tichý chod a ľahké ovládanie, či už v novej alebo zrekonštruovanej budove.

Veľmi veľký prierez otvoru pre malé tlaky

S prierezom otvoru až 168 cm² pri maximálnom otvorení zaisťuje odsávacia mriežka G2H prietok vzduchu aj pri veľmi nízkom tlaku od 2 Pa.