TDA

ODSÁVACIA MRIEŽKA S DETEKCIOU PRÍTOMNOSTI PRE NÚTENÉ VETRACIE SYSTÉMY

 

Detekciou prítomnosti upravuje prietok vzduchu

Odsávacia mriežka TDA priamo prispôsobuje prietok odsávaného vzduchu podľa aktuálne zistenej prítomnosti osôb v miestnosti. Na zabezpečenie trvalej kvality vzduchu stačí jednoduché počiatočné nastavenie prietokov vzduchu podľa zvyčajného počtu osôb nachádzajúcich sa v miestnosti. Ak nie je miestnosť obsadená, prietok vzduchu sa automaticky zníži, čo umožňuje úspory v priemere o 50% na tepelných stratách spôsobených vetraním.

Detekcia prítomnosti: aktivuje špičkový prietok vzduchu po zistení prítomnosti.

 
 

Presence detection: activates peak airflow when presence is detected.

Jednoduché nastavenie základného prietoku vzduchu podľa počtu užívateľov.

 
 

Easy setting of the basic air flow according to the number of users.

Výstup na relé (špecifická verzia) umožnuje externému zariadeniu (svetlo atď.) reakciu podľa detekcie prítomnosti.

Ľahká údržba: odnímateľná mriežka pre ľahké čistenie.

 
 

Easy maintenance: removable grille for easy cleaning.

Batéria (9 V) or 12 VAC napájanie.

Presná detekcia prítomnosti

Modul detekcie prítomnosti obsahuje pyroelektrický senzor, ktorý detekuje infračervené žiarenie usmernené pomocou Fresnelovej šošovky. Je veľmi efektívny s dosahom 4 metrov a uhlom 100 °. Infračervené žiarenie zamerané na snímač je neustále analyzované; keď sa spozoruje odchýlka, pošle sa signál na elektronickú dosku, ktorá ho analyzuje a aktivuje motor ovládajúci otváranie klapiek odsávacej mriežky. Detekčný modul dokáže rozlišovať medzi ľudským teplom a ohrievačmi alebo svetlami. „Základné“ prúdenie vzduchu sa spustí hneď, ako sa zistí prítomnosť: TDA sa vráti k zníženému prietoku vzduchu 20 minút po poslednej detekcii. Ak je miestnosť prázdna, ušetrí to až 50% vykurovacej energie (v porovnaní s konštantným vetraním a s rovnakou kvalitou vzduchu).

Jednoduché nastavenie určuje štandardný prietok vzduchu

Ovládačom je možné kedykoľvek nastaviť počet osôb v kancelárii, ktorý určuje štandardný prietok vzduchu aktivovaný detekčným procesom (od 25 do 100 m³ / h).

Výstup na relé

Špeciálna verzia má výstup na ovládanie relé (6 VDC, Imax. 100 mA), pomocou ktorého je možné aktivovať nejaké externé zariadenie, napríklad svetlo.