VAM

AKUSTICKÝ VENTILÁTOR PRE INDIVIDUÁLNE VETRACIE SYSTÉMY – cca 6 MIESTNOSTÍ

 

Vysoká kapacita a nízka spotreba

Vďaka svojmu štíhlemu dizajnu a tichému chodu je ventilátor VAM ideálny na inštaláciu v obytných priestoroch. Vďaka výkonnému striedavému motoru a optimalizovanej konštrukcii môže byť VAM pripojený až k šiestim odsávacím mriežkám v rovnakom obydlí. Jeho charakteristika prietoku vzduchu (krivka konštantného tlaku) je vhodná na prevádzku s odsávacími mriežkami regulujúcimi prietok vzduchu podľa potreby.

Tichý: len 29 dB (A) @ 100m3/h.

 
 

Quiet: only 29 dB (A) @ 100m3 / h.

Konštantný tlak: vhodný pre dopytom riadené odsávacie mriežky.

 
 

Constant pressure: suitable for demand-controlled suction grilles.

K dispozícii sú 3 možnosti nastavenia v čase inštalácie: 80, 100 a 120 Pa.

 
 

There are 3 setting options at the time of installation: 80, 100 and 120 Pa.

Nízka spotreba energie: only 23 W @ 100m3/h.

Ľahká inštalácia: ľahko sa s ňím manipuluje a je možné ho priamo inštalovať do obytných priestorov (do nástennej skrinky, chodby atď.).

Výstup z ventilátora: priemer 125 mm.

Vstupy: 100 resp. 125 mm.

Inteligentný motor

VAM je poháňaný jednofázovým asynchrónnym motorom, ktorého rýchlosť je udržiavaná na konštantnej úrovni otáčkomerom a elektronickou doskou bez ohľadu na prietok vzduchu požadovaný odsávacími mriežkami @ 100 m3 / h. Výkon je nastavený a optimalizovaný tak, aby sa obmedzila hlučnosť a spotreba energie.

K dispozícii sú 3 tlakové úrovne

VAM poskytuje v čase inštalácie na výber z troch úrovní odsávacieho tlaku: 80, 100 alebo 120 Pa. Túto možnosť je možné využiť pri inštalácii v prípade legislatívnej požiadavky alebo na vybalancovanie tlaku v zložitom potrubnom vedení.

Inštalácia v blízkosti užívateľov

Pretože VAM ventilátor je nehlučný (akustická pena) a kompaktný, dá sa ľahko inštalovať priamo do obytného priestoru obydlia, do nástennej skrinky, do podkrovia atď. Takéto umiestnenie v blízkosti, uľahčuje jeho údržbu.