VMX SYSTÉM

DOPYTOM RIADENÉ VETRANIE PRE TERCIÁRNU SFÉRU

 

Dopytom riadené vetranie pre budovy v terciárnej sfére

VMX je inteligentný vetrací systém pre nerezidenčný sektor (reštaurácie, školy, kancelárie, zasadačky…). Tento systém sa inštaluje rovnako jednoducho v nových objektoch, ako aj pri rekonštrukciách. VMX automaticky reguluje vetranie na základe informácií z detektorov CO2, pohybu, resp. detekcie prítomnosti. Preto objem prívodu vzduchu a jeho odsávania korešponduje s reálnymi požiadavkami na jeho výmenu v jednotlivých miestnostiach podľa obsadenosti, čím znižuje tepelné straty a optimalizuje elektrickú spotrebu ventilátorov. VMX  je cenovo prístupný systém hlavne s ohľadom na jeho energetickú účinnosť, kvalitu vzduchu a akustickú pohodu čo zvyšuje komfort prítomných.

Inovatívny systém: ktorý reguluje objem výmeny vzduchu podľa reálnych požiadaviek.

Tepelný a akustický komfort pre užívateľov.

Úspora energie na vykurovaní a klimatizácii.

Excelentná kvalita vzduchu v každom čase.

Otvorený systém: môže byť pripojený k iným externým zariadeniam alebo k BMS (riadiacemu systému budovy).

Jednoduchá a ľachká údržba: interface pre zobrazenie stavu systému.

Úspory na elektrickej spotrebe ventilátorov.

Preukázaná spoľahlivosť na tisícoch predaných systémoch vo Francúzsku.

Jednoduchá inštalácia: len dvojvodičový systém na vačšine komponentoch.

VMX, smart vetrací systém

Priestory v nerezidenčných budovách sa vyznačujú veľmi variabilnou a premenlivou obsadenosťou. Napríklad zasadacie miestnosti sa zvyčajne používajú len niekoľko hodín a ich obsadenie je dosť variabilné.
Triedy sú zas počas prázdnin, obedňajších prestávok buď úplne alebo čiastočne prázdne. VMX je so svojim inteligentným vetraním vhodný pre terciárny sektor a umožňuje optimálne riadenie prietokov vetrania podľa obsadenosti miestnosti.

Dôležité úspory energie

Tento systém prináša veľké úspory energie znížením prietoku vzduchu v priemere o 25 až 75%, v závislosti od referenčných prietokov. Vďaka detektorom oxidu uhličitého alebo prítomnosti umiestneným na rôznych miestach v miestnosti sú prietoky riadené striktne podľa potreby. Tým sa zabráni nadmernému vetraniu, čo by znamenalo vyššiu spotrebu energie, a nedostatočnému vetraniu, ktoré by mohlo mať negatívny vplyv na zdravie, koncentráciu a pohodlie užívateľov.

 

Riadenie kvality vnútorného ovzdušia

Vďaka rôznym snímačom VMX optimalizuje kvalitu vnútorného vzduchu automatickým prispôsobovaním vetrania potrebám v miestnosti. Ak je napríklad miestnosť veľmi obsadená, bude vnútorný vzduch presýtený CO2, vlhkosťou a pachmi emitovanými prítomnými, čo môže mať za následok nielen nepohodlie a nepríjemnosti, ale aj zníženie koncentrácie. Systém VMX vďaka svojim senzorom detekuje mieru obsadenosti a okamžite aktivuje ventiláciu, ktorá odvádza opotrebovaný vzduch, nepríjemný zápach a umožňuje prívod čerstvého vzduchu do miestnosti.

Tri režimy detekcie

Systém VMX ponúka možnosť merať tri typy informácií prostredníctvom troch detekčných režimov: režim „Prítomnosť“, ktorý prispôsobuje ventiláciu podľa detekovanej prítomnosti. Režim „Pohyb“, ktorý aktivuje rýchlosť výmeny vzduchu úmerne počtu nameraných pohybov. Režim „CO2“, ktorým sa proporcionálne alebo binárne (minimálne / maximálne) upravuje prietok vzduchu podľa množstva CO2.