Vetracie systémy

Aereco ponúka riešenia pre každú ventilačnú techniku

 

Výber správneho spôsobu vetrania je kľúčovým pre dosiahnutie cieľov investičného zámeru v oblasti nových, ale aj renovovaných budov, ktoré sú určené pre pobyt osôb.

Správna vetracia technika závisí od cieľov (nižšie náklady na vykurovanie, lepšia kvalita vzduchu, znížené prevádzkové náklady, jednoduchosť údržby atď.), Ale závisí aj od stavu životného prostredia, do ktorého je budova osadená, od toho či sa jedná o renováciu (kde je nutné sa prispôsobiť existujúcej architektúre), a od mnoho ďalších aspektov.

V nasledovnom uvádzame výber z najbežnejších spôsobov vetrania, ktoré môžu byť implementované Aereco vetracími systémami:

Vetranie s rekuperáciou tepla – MVHR

Kedže obydlie by malo byť miestom pohody a oddychu pre človeka, vetranie s rekuperáciou tepla (MVHR) zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečení čerstvého vzduchu podľa požiadaviek bývajúcich a regulovaných v každej miestnosti zvlášť. Naviac, dodávaný vzduch je „vylepšenej“ kvality vďaka filtrácii jemných častíc, baktérií, peľu, spór a plesní. Vďaka MVHR, obyvatelia benefitujú z maximálneho komfortu redukcie alergických a zdravotných rizík a to v každom ročnom období!

Nútené vetranie – MEV – individuálne riešenie

Ide o najobľúbenejšie riešenie medzi Aereco vetracími systémami a to pre svoju jednoduchosť a sofistikovanosť zároveň.
Tento systém núteného vetrania (MEV) garantuje naproketované prietoky vzduchu a zároveň ich inteligentné riadenie podľa požiadaviek jednotlivých miestností. A to návrhom prívodných štrbín vzduchu s automatickou reguláciou podľa relatívnej vlhkosti do tzv. suchých miestností a reguláciou odsávania podľa vlhkosti alebo detekcie prítomnosti v tzv. mokrých miestnostiach.
Takýto systém zabezpečuje najlepšiu kombináciu ekonomickej efektivity systému a samotnej kvality vnútorného vzduchu.

Nútené vetranie – MEV – centrálne riešenie

Systém núteného vetrania Aereco s reguláciou prietoku vzduchu podľa jednotlivých miestnosti sa používa hlavne v obytných budovách, ale môže byť inštalovaný aj do kancelárskych alebo školských budov. Tento systém zjednocuje energetickú výkonnosť a kvalitu vnútorného ovzdušia prostredníctvom cenovo dostupného riešenia, ktoré sa ľahko implementuje do nových budov, ale aj rekonštruovaných.
S garanciou výmeny vzduchu podľa naprojektovaných objemov je MEV systém jedným z najpoužívanejších systémov spoločnosti Aereco

Nútené vetranie so spätným získavaním tepla – MEVHR

Systém MEV so spätným získavaním tepla (MEVHR) zvyšuje energetickú výkonnosť Aereco vetracích systémov s núteným odsávaním. K prispôsobeniu objemov výmeny vzduchu podľa potrieb jednotlivých miestností v obydlí MEVHR pridáva rekuperáciu tepla z odsávaného vzduchu čím významne zefektívni energetickú bilanciu vetracieho systému pri výmene vzduchu v objekte. Centrálny odsávací ventilátor AWN so spätným získavaním tepla je pripojený k tepelnému čerpadlu, ktoré …

Hybridné vetranie

Hybridný ventilačný systém Aereco sa používa v obytných budovách s požadovanou automatickou reguláciou prúdenia vzduchu podľa potrieb jenotlivých miestností. Tento systém kombinuje výhody dvoch typov vetracích systémov a to prirodzeného vetrania a núteného vetrania pri zachovaní požadovanej kvality vnútorného ovzdušia a cenovej dostupnosti celého riešenia. Hybridný ventilačný systém Aereco je dokonalým riešením pre modernizáciu budov, ktoré predtým fungovali s pasívnym vetraním, a to dodatočnou inštaláciou nízkotlakových pomocných ventilátorov, ktoré dodávajú dodatočný požadovaný …

Prirodzené vetranie

Aereco PSV systém (Passive Stack Ventilation), teda systém prirodzeného vetrania je dokonalým riešením pre modernizáciu budov, ktoré predtým fungovali so štandardným konštantným pasívnym vetraním kde, iba výmenou prívodných štrbín a odsávacích mriežok za inteligentné regulovateľné komponenty dosiahneme vyššiu energetickú účinnosť celého systému a zvýšený komfort bývania.