Vetranie

Dokonalé vetranie s optimálnou kvalitou vzduchu

 

Každý vie, že kvalita vzduchu je rozhodujúcim faktorom, pokiaľ ide o pohodlie doma i v kancelárii. Vďaka novým stavebným predpisom a ekologickým prioritám je zníženie nákladov na energiu hlavnou prioritou. Preto je nevyhnutnosťou inteligentný ventilačný systém prispôsobený konkrétnym potrebám obydlí a kancelárskych budov.

Kvalita vnútorného ovzdušia

Prvým cieľom ventilačného systému je zabezpečiť dobrú kvalitu vnútorného vzduchu nahradením zatuchnutého vzduchu čerstvým vzduchom z exteriéru. Zatiaľ čo vnútorné znečistenie – výsledkom emisií z ľudského metabolizmu, vnútorných činností a stavebných materiálov a nábytku – je komplexom mnohých druhov znečisťujúcich látok, vlhkosť zohráva v obytnom prostredí pozoruhodnú a špecifickú úlohu. Kvalitný ventilačný systém je najlepší spôsob, ako toto znečistenie eliminovať.

Inteligentné vetranie je cestou k splneniu požiadaviek energetickej hospodárnosti budovy.

Kvôli novým energetickým a akustickým požiadavkám na obydlia sú nové budovy a renovované budovy podstatne viac zaizolované a utesnené ako staršie budovy, ktoré boli zvyčajne „nadmerne vetrané“ kvôli netesným oknám a vonkajším stenám.
V takto novo zaizolovaných budovách ak chýba alebo nie je dostatočné vetranie môžu vznikať rôzne problémy: kvalita vzduchu klesá a prebytočná para kondenzuje v najchladnejších častiach objektu. Preto je nevyhnutné vyhotoviť otvory na prísun čerstvého vzduchu a obnoviť ventilačný okruh. Čerstvý vzduch sa privádza do najmenej znečistených miestností a znečistený vzduch sa odsáva cez mokré miestnosti.
Je však potrebné dbať na to, aby nedošlo k nadmernému vetraniu, pretože obnova vzduchu má jednu veľkú nevýhodu: odsávanie teplého vzduchu zvyšuje energetické straty. Nové a prísnejšie energetické požiadavky na budovy predstavujú problé a zároveň výzvu pre ventilačné systémy budúcnosti.

Aby ste dosiahli úspory, vetrajte čo najefektívnejsie

Dnes je hlavným zdrojom úspor energie vetranie. Ak predstavuje v priemere 20 až 25% nákladov na vykurovanie pri neizolovanom alebo zle zaizolovanom objekte, môže táto úroveň dosiahnuť 50% tepelných strát pri vzduchotesne a teplene veľmi dobre zaizolovanom objekte.

Viac o vetraní a úsporách tu.

Vetracie systémy

Je nevyhnutné zvoliť vhodný ventilačný systém. Správna technika závisí od cieľov, ale aj od prostredia kde sa objekt nachádza. Platí to najmä pri renováciách, pretože vetrací systém sa musí prispôsobiť existujúcej architektúre.