Aktivačné módy pre rôzne druhy znečistenia

Inovatívna technológia: inteligentné snímače

 

Aereco vyrába rôzne druhy snímačov pre identifikáciu kvality vzduchu.
Jednak sú to samostané snímače CO2, teploty, detekcie prítomnosti s možnosťou Modbus komunikácie s rôznymi treťostrannými systémami a rôzne typy priamo zabudovaných snímačov do samotných Aereco výrobkov.

Inteligentné snímače zabudované do Aereco ventilačných komponentov riadia prietoky vzduchu podľa potreby a podľa znečistenia vzduchu vo vnútri.

Nižšie sú uvedené hlavné režimy aktivácie Aereco vetracích systémov:

Prúdenie vzduchu regulované vlhkosťou

  Princíp: prúdenie vzduchu je riadené lokálnou relatívnou vlhkosťou.

 

Detektor a aktivátor výrobkov citlivých na vlhkosť, snímač, využíva vlastnosť predlžovania polyamidových pásikov pri zvyšovaní relatívnej vlhkosti vzduchu a naopak. Tento princíp sa používa na aktiváciu jednej alebo viacerých klapiek, čím sa upravuje objem výmeny vzduchu podľa relatívnej vlhkosti vzduchu v danej miestnosti. Čím vyššia je vlhkosť v miestnosti, tým viac sú klapky otvorené. Senzor je izolovaný od prichádzajúceho prúdu vzduchu a meria iba relatívnu vlhkosť v interiéri. Navyše vďaka tepelnej korekcii nie je otváranie klapiek ovplyvnené vonkajšími klimatickými podmienkami. Aereco technológia citlivá na vlhkosť sa aplikuje na prívodné štrbiny a odsávacie mriežky umiestnené v miestnostiach, kde vlhkosť odráža úroveň vnútorného znečistenia (obývacia izba, spálne, kúpeľne).

Prúdenie vzduchu aktivované detektorom prítomnosti

   Princíp: automatické zvýšenie prietoku vzduchu, keď sa v miestnosti detekuje prítomnosť.

 

Prítomnosť niekoho v miestnosti automaticky aktivuje detektor, ktorý otvorí klapky odsávacej mriežky pre maximálny prietok vzduchu. Tento proces sa používa, keď vlhkosť nie je dostatočná na to, aby identifikovala vysokú úroveň znečistenia. Táto technológia umožňuje ušetriť energiu na vykurovanie v čase neprítomnosti. Modul detekcie prítomnosti obsahuje pyroelektrický snímač, ktorý detekuje infračervené žiarenie zamerané pomocou Fresnelovej šošovky, s dosahom 4 metre a 100 ° uhlom detekcie. Technológia detekcie prítomnosti sa používa pri odsávacích mriežkach v miestnostiach, kde relatívna vlhkosť nemôže byť použitá ako indikátor úrovne znečistenia (toalety, kancelárie atď.).

Prietok vzduchu aktivovaný manuálne alebo diaľkovým ovládačom

  Princíp: užívateľ si manuálne zvýši objem výmeny vzduchu v čase intenzívneho znečistenia.

 

Ak nie je možné použiť relatívnu vlhkosť ako indikátor vysokého znečistenia (napr. kuchyňa, toalety atď.), môže užívateľ manuálne aktivovať maximálny prietok vzduchu v odsávacej mriežke, aby rýchlo odsal opotrebovaný vzduch, nepríjemný zápach príp. nadmernú vlhkosť. Toto zvýšenie prietoku je možné aktivovať stlačením tlačidla („typu zvonček“), potiahnutím za šnúrku alebo pomocou diaľkového ovládača. K funkcii aktivácie špičkového prietoku je pri odsávacej mriežke možné doplniť aj funkciu reakcie na vlhkosť.

Prúdenie vzduchu aktivované snímačom CO2 alebo VOC

 

  Princíp: automatická regulácia prietoku vzduchu podľa úrovne CO2 alebo VOC.

 

Oba snímače fungujú rovnako: prahová hodnota pre otvorenie sa nastavuje v čase inštalácie. Keď je hladina CO2 (alebo VOC, v závislosti od verzie produktu) pod otváracou úrovňou, prúdenie vzduchu je na základnej (minimálnej) hodnote. Keď hladina znečisťujúcej látky stúpne nad túto prahovú hodnotu, odsávacia mriežka sa otvorí na maximálny prietok vzduchu až pokiaľ úroveň znečistenia nepoklesne pod nastavenú prahovú hodnotu.