Vlhkosťou regulované vetranie

Inovatívna technológia pre optimálnu kvalitu vzduchu

 

Vetracie systémy regulujúce podľa vlhkosti, vynájdené už v roku 1984 spoločnosťou Aereco, automaticky upravujú prúdenie vzduchu v závislosti od relatívnej vlhkosti v jednotlivých miestnostiach a to bez elektriny. Stále je to považované za hlavný technologický prielom v oblasti dopytom riadenej ventilácie.

Fungovanie vetrania citlivého na vlhkosť

Aereco vetracie systémy regulujúce podľa vlhkosti sú založené hlavne na modulácii prierezu vzduchu – a teda aj prúdenia vzduchu – na úrovni vstupných a výstupných komponentov vzduchu pomocou dômyselného mechanického snímača, ktorý priamo ovláda klapky komponentov a to bez bez elektriny.

Presný a spoľahlivý mechanický snímač

Ako detektor a ovládač Aereco výrobkov citlivých na vlhkosť využíva snímač V8 známy fyzikálny jav: vlastnosť niektorých tkanín, ktoré predlžujú, keď sa zvyšuje vlhkosť vo vzduchu, a skracujú, keď je úroveň vlhkosti nižšia.
Na tomto princípe aktivuje 8 alebo 16 polyamidových pásikov senzora jeden alebo viac uzatváracích klapiek, čím určuje prierez a teda prietok vzduchu v závislosti od jeho relatívnej vlhkosti. Čím vyššia je úroveň vlhkosti v budove, tým viac sú klapky otvorené. Senzor je izolovaný od privádzaného prúdu vzduchu a meria iba vnútornú vlhkosť.

Navyše vďaka tepelnej korekcii použitej pre hygro snímač sa otváranie klapiek vykonáva nezávisle na vonkajších klimatických podmienkach, aj keď je absolútna vlhkosť vzduchu nízka, ako v zime.

Vlhkosť, relevantný ukazovateľ znečistenia vzduchu

Vlhkosť je obzvlášť dôležitým ukazovateľom potreby vetrania v byte. Generuje sa pri činnostiach, ako je varenie, sprchovanie alebo pranie / sušenie odevov atď., ale tiež prostredníctvom metabolických procesov, ako je dýchanie a potenie. Vlhkosť sa vytvára v rôznych časoch, na rôznych miestach a v premenlivých množstvách. V relatívne hermeticky uzavretom dome bez správne navrhnutého ventilačného systému citlivého na vlhkosť kondenzuje vlhkosť na chladnejších stenách a oknách a podporuje rast plesní. To má nielen potenciál spôsobiť štrukturálne poškodenie, ale predstavuje to aj zdravotné riziko pre dýchacie systémy užívateľov *.

Úpravou prietoku vzduchu podľa relatívnej vlhkosti poskytuje vetranie citlivé na vlhkosť účinnú a koherentnú odpoveď na problém kondenzácie.

Vetranie citlivé na vlhkosť poskytuje nepretržité a proporcionálne prispôsobenie objemu výmeny vzduchu znečisťujúcim látkam ako sú CO2 (produkovaný metabolizmom) a pachy z varenia.

* Voda ako kvapalina alebo para je hlavnou príčinou škôd v budove. Pre správnu funkciu dýchacieho systému nevyhnutná relatívna vlhkosť vzduchu medzi 40 a 60%. Ukázalo sa, že extrémna vlhkosť škodí budove aj jej obyvateľom.

Regulácia vlhkosti A a regulácia vlhkosti B, aký je rozdiel?

Vlhkosťot riadený MEV, ktorý sa nazýva rôzne, môže mať dve formy, známe ako A alebo B.

Vlhkostne riadený MEV A má samočinne nastaviteľné prívody vzduchu do suchých miestností spojené s vlhkostne riadenými odsávacími mriežkami v mokrých miestnostiach.

Vlhkostne riadený MEV B má vlhkosťou regulované prívodné štrbiny vždy spojené s vlhkosťou regulovanými odsávacími mriežkami.

Je potrebné tiež poznamenať, že v obidvoch systémoch odsávacie mriežky umožňujú režimy aktivácie pre špičkový prietok, ako napríklad tlačidlom alebo detekciou prítomnosti.

Vďaka inteligentným prívodom vzduchu je MEV B s reguláciou podľa vlhkosti účinnejší ako MEV A.