Výber systému

Nasledujúca tabuľka orientačne porovnáva vetracie systémy podľa ich základných charakteristík:

Systém Prirodzené vetranie Hybridné vetranie Mechanické odsávacie vetranie Vetranie s rekuperáciou tepla Mechanické odsávacie vetranie so spätným získavaním tepla
Kvalita vnútorného vzduchu          
Regulácia prietoku vetrania ++ +++ ++++ +++++ ++++
Zvýšenie prúdenia vzduchu ++ ++++ ++++ ++++
Energetický výkon          
Úspora na tepelných stratách ++ +++ ++++ +++++ +++++
Nízka spotreba odťahového ventilátora ++++ +++ ++ ++
Akustika          
Tichá práca ++++ ++++ ++ ++++ ++++
Izolácia od vonkajšieho hluku + + +++ +++++ ++++
Inštalácia          
Nízke náklady ++++ ++ +
Údržba          
Ľahká údržba ++++ +++ ++ ++
Nízka kritickosť v prípade poruchy výfukového ventilátora ++++ ++++
Estetická integrácia          
Diskrétnosť a kompaktnosť terminálov ++ ++ ++
Investícia          
Nízke náklady +++++ ++ ++++
Trhy          
Jednotlivé domy + ++++ ++++
Hromadné obydlia ++++ ++++ ++++ +++ ++++
Hlavné výhody          
  Žiadna spotreba výfukového ventilátora
Nízka alebo žiadna údržba
Na úrovni koncoviek nie je správny hluk
Lacné riešenie vetrania
Žiadne riziko poruchy (žiadny elektrický výrobok)
Nízka spotreba odťahového ventilátora
Riadené prúdenie vzduchu po celý rok
Nízka údržba
Na úrovni koncoviek nie je správny hluk
Nízka kritickosť v prípade poruchy výfukového ventilátora
Riadené a garantované prietoky vzduchu po celý rok
Možnosť zvýšeného prúdenia vzduchu (kuchyňa)
Dobré tlmenie hluku prenášaného do vzduchových potrubí
Kompaktné ventilačné terminály
Riadené a garantované prietoky vzduchu po celý rok
Dodatočné úspory energie prostredníctvom výmenníka tepla
Prúdenie privádzaného vzduchu je riadené veľmi presne
Možnosť zvýšenia prietoku vzduchu
Dobrá akustická izolácia medzi bytmi cez kanály a od vonkajšej strany
Možnosť filtrácie
Kompaktné ventilačné terminály
Riadené a garantované prietoky vzduchu po celý rok
Ďalšie úspory energie prostredníctvom tepelného čerpadla
Dobrá akustická izolácia
Ľahká údržba vďaka sledovaniu filtra
Inteligentné zariadenie